Okna WINDEK PVC v dotačním programu Zelená úsporám

Okna WINDEKOkna WINDEK PVC STANDARD, WINDEK PVC TOP a WINDEK PVC DEKLINE s izolačními dvojskly resp. trojskly o normových rozměrech již ve standardním provedení splňují podmínku na součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 1,2 W/m2K požadovanou v dotačním programu Zelená úsporám a jsou zaregistrovány v seznamu Schválených výrobků a technologií. Připravujeme registraci profilu WINDEK PVC DEKLINE.

Posouzení pravděpodobnosti získání dotace pro váš objekt vám zdarma zpracujeme po vyplnění jednoduchého dotazníku na www.energetikastaveb.cz. Na požádání jsme schopni provést výpočet součinitele prostupu tepla okna z nabízených profilových řad WINDEK PVC o konkrétních rozměrech. Stačí zaslat požadavky na emailovou adresu vladimir.panak@dek-cz.com a do předmětu zprávy uvést heslo WINDEK PVC.

grafický prvek