NOVINKY Z LEGISLATIVY

K datu 1.2.2011 byla vydána aktualizovaná výrobková norma ČSN EN 14351-1+A1 - Okna a dveře, která nově obsahuje informativní přílohu. V této příloze jsou tabulky, ve kterých jsou uvedeny minimální doporučené třídy funčkních vlastností oken. Kategorizace je provedena dle eurokódu ČSN EN 1991-1-4.

Druhou novinkou je nový dokument TNI 746077 Okna a dveře - Požadavky na zabudování. TNI 746077 obsahuje obecná doporučení pro správnou montáž oken a dveří do stavby.

Norma ČSN EN 14351-1+A1 i technická normalizační informace TNI 746077 nabývají účinnosti kde dni 1.3.2011.

grafický prvek