Nová ČSN Okna a dveře, požadavky na zabudování.

1.5.2014 vstoupila v platnost nová ČSN 74 6077 Okna a dveře, požadavky na zabudování.
Norma vychází z původní TNI 74 6077 „Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování“ vydané v únoru 2011. Norma definuje požadavky pro návrh a provedení zabudování výplní stavebních otvorů – oken a vnějších dveří do stavební konstrukce.
Norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna.

grafický prvek