• 1.5.2014 vstoupila v platnost nová ČSN 74 6077 Okna a dveře, požadavky na zabudování.
  Norma vychází z původní TNI 74 6077 „Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování“ vydané v únoru 2011. Norma definuje požadavky pro návrh a provedení zabudování výplní stavebních otvorů – oken a vnějších dveří do stavební konstrukce.

  Uveřejněno: 10.05.2016
 • V této sekci jsme pro Vás připravili výpis různých typů oken a dveří z profilových řad WINDEK PVC. Jedná se o plně funkční výrobky.

  Výpis více než 100 produktů platný k 18.4.2016 naleznete v připojeném souboru.

  Výpis produktů k 18.4.2016.

  Uveřejněno: 07.07.2013
 • K datu 1.2.2011 byla vydána aktualizovaná výrobková norma ČSN EN 14351-1+A1 - Okna a dveře, která nově obsahuje informativní přílohu. V této příloze jsou tabulky, ve kterých jsou uvedeny minimální doporučené třídy funčkních vlastností oken. Kategorizace je provedena dle eurokódu ČSN EN 1991-1-4.

  Uveřejněno: 20.12.2010
 •  

  Vážení obchodní přátelé,

  společnost DEKTRADE ve spolupráci s televizní stanicí NOVA natočila montáž střešního systému TOPDEK s použitím materiálu DEKPIR TOP 022.
  Ukázku uvidíte v pořadu RADY PTÁKA LOSKUTÁKA na TV NOVA v neděli 30. 5. od 18:05.

  Uveřejněno: 20.05.2010
 • Rok fungování programu Zelená úsporámSpolečnost DEKTRADE a.s. za rok fungování programu Zelená úsporám disponuje 2 000 realizačních firem zaregistrovaných do Seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám (SOD), které prošly certifikací a jsou oprávněny montovat výrobky společnosti DEKTRADE a.s.

  Uveřejněno: 30.04.2010
 • Firma SIEGENIA AUBI přináší na trh novinku v podobě nového celoobvodového kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.
  Nové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF má všechny funkce jako kování SIEGEINA AUBI SAFETY PLUS.
  Mezi standardní prvky nového kování TITAN AF patří:

  Uveřejněno: 29.09.2009
 • Okna WINDEKOkna WINDEK PVC STANDARD, WINDEK PVC TOP a WINDEK PVC DEKLINE s izolačními dvojskly resp. trojskly o normových rozměrech již ve standardním provedení splňují podmínku na součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 1,2 W/m2K požadovanou v dotačním programu Zelená úsporám a jsou zaregistrovány v seznamu Schválených výrobků a technologií.

  Uveřejněno: 05.08.2009
grafický prvek