CLIMA STAR


Technická specifikace

  • vysoce kvalitní profilový systém VEKA APHALINE 90 MD
  • součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,1 W/m2K
  • zvýšená konstrukční (stavební) hloubka rámu/křídla (90/84 mm)
  • pro zlepšení tepelnětechnických vlastností je jedna z komor v rámu okna vyplněna tepelněizolační pěnou
  • těsnění funkční spáry (mezi křídlem a rámem) zajišťuje dvojstupňové neextrudované těsnění (středový systém těsnění)
  • 2 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle v rámu uzavřená
  • 6-ti komorový systém splňuje třídu A dle EN 12608
  • standardně izolační trojsklo 4/12/4/12/4; Ug=0,7 W/m2K;plyn  argon; rámeček TGI-W
  • celoobvodové kování MACO Multi-Matic 
  • profilová řada WINDEK PVC CLIMA STAR je zaregistrována v seznamu Schválených výrobků a technologií v dotačním programu Zelená úsporám (kód výrobku SVT 2031)

Bližší podrobnosti naleznete v sekci Technické podklady.
Prohlášení o shodě naleznete v sekci Dokumenty.

grafický prvek