TREND STAR

WINDEK PVC DEKLINE
Technická specifikace

 • osvědčený profilový systém
 • součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,2 W/m2K
 • součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/m2K (pro izolační dvojsklo)
 • součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,96 W/m2K (pro izolační trojsklo)
 • konstrukční (stavební) hloubka rámu i křídla 70 mm
 • celoobvodové dvojité dorazové těsnění z EPDM
 • 1,5 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle v rámu uzavřená
 • 5-ti komorový systém splňuje třídu A dle EN 12608
 • standardně je profil osazen izolačním dvojsklem 4/16/4; Ug=1,1 W/m2K;plyn  argon; rámeček TGI-W
 • lze dodat izolační trosjklo 4/12/4/12/4; Ug = 0,7 W/m2K; plyn argon; rámeček TGI-W
 • celobvodové kování MACO MULTI-MATIC
 • profilová řada WINDEK PVC TREND STAR, je zaregistrována v seznamu Schválených výrobků a technologií v dotačním programu Zelená úsporám (kód výrobku SVT 1976)

Bližší podrobnosti naleznete v sekci Technické podklady.
Prohlášení o shodě naleznete v sekci Dokumenty.

grafický prvek